TJEDAN ZA ŽENE

U Tjednu za žene imali smo besplatnu članarinu za pripadnice ženskog spola. Gledali smo film ''Sjeverna  zemlja'' koji nije samo film o sudskom procesu koji je pokrenula Josey Aimes, već i priča o hrabroj ženi koju upoznajmo kroz njene odnose s najbližima. Josey je spremna na težak i opasan posao u rudniku, no nije mogla predvidjeti maltretiranje radnih kolega. Kada progovori protiv verbalnog i seksualnog zlostavljanja radnika prema radnicama u rudniku, zajednica zatvara oči.  Ovo je film o odvažnoj ženi koja se je usprotivila seksualnom zlostavljanju na radnom mjestu pokrenuvši sudski proces.

Predavanje na temu ''Tjelesna aktivnost u funkciji zaštite zdravlja žene'' održala je Sanja Rukavina, bacc. physioth.  Na predavanju smo naučili da je vrlo važno prepoznati svoje motivacijske “točke” i koristiti ih kao pokretački impuls. Postavit si neki cilj. Neka bude realan, ali neka ima “dimenziju”. Nakon predavanja, Sanja je pokazala opće kondicione vježbe gornjih i donjih ekstremiteta te vježbe za kralježnicu.

Edukaciju ''Šivanje je IN!''

Na edukaciji je sudjelovala Udruga „MI“  iz Požege koja se bavi aktivnostima podizanja razine kvalitete života osoba s poteškoćama u razvoju. Svrha udruge je okupljanje i organiziranje roditelja i djece s posebnim potrebama koje mogu i žele pridonijeti podizanju kvalitete života djece s posebnim potrebama i njihovih obitelji. Edukaciju je vodila gospođa Verica Rotar, vlasnica krojačke radnje ''Mirror''.