ČLANARINE

TROMJESEČNA

37,65 KUNA

5 EURA

6 KNJIGA,

21 RADNI DAN

GODIŠNJA

75,34 KUNA

10 EURA

6 KNJIGA,

21 RADNI DAN

OBITELJSKA

150,70 KUNA

20 EURA

10 KNJIGA,

31 RADNI DAN

OBITELJSKA ZA KORISNIKE APLIKACIJE MUDRICA

113 KUNA

15 EURA

10 KNJIGA,

31 RADNI DAN

 

ZA PRODULJENJE ROKA POSUDBE POTREBNO JE NAZVATI ILI DOĆI U KNJIŽNICU.

PRODUŽITI SE MOŽE SAMO JEDANPUT.

ZA ŠKOLSKU LEKTIRU NIJE MOGUĆE PRODUŽITI ROK POSUDBE.

NAPLAĆUJE SE ZAKASNINA 0,75 KUNA / 10 CENTI PO DANU I KNJIZI (SUBOTA, NEDJELJA I PRAZNICI SE NE RAČUNAJU)