Nova računala za knjižnicu!

Projekt ''Nabava informatičke opreme'' koji financira Ministarstvo kulture i medija uz sufinanciranje i podršku Grada Pleternica omogućilo je knjižnici da nabavi dva nova računala. 

Prvo računalo stavljeno je za pult kako bi se ubrzao rad i efikasnost knjižničara koji zadužuje i razdužuje građu te radi u programu Metelwin. Na Dječji odjel stavljeno je drugo računalo koje mogu koristiti svi korisnici knjižnice. Kupnja računala omogućila je brži i efikasniji rad prema standardima, te povećanu kvaliteta knjižnične usluge.